Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Utifrån förskolans läroplan (Lpfö 2010) jobbar vi med ett processinriktat arbetssätt, som innebär att vägen är det viktiga, inte målet. Det finns inte någon tydlig slutpunkt utan det är barnens intresse, i det vi gör, som bestämmer var vi hamnar någonstans. Vi kan t.ex. börja med tema ”Ljus ”, som leder vidare till ”spöken” och slutar i ”rymden”. Men allt finns inom samma arbetsprocess, även kommunens övergripande mål.

Ett viktigt ord i detta arbetssätt är reflektion. Vi alla, pedagoger och barn, behöver tänka efter hur vi gör något, varför, när och vad som ska göras för att kunna gå djupare i det vi arbetar med.

Vi söker utveckling hela tiden. Vi kan alla utvecklas efter våra förutsättningar utan att jämföras med andra. Ett viktigt tänk för oss är att alla barn ska samma möjligheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Läs reportaget ”Reflektion för nyfikenhet, självkänsla och lärande” i skolutvecklingsportalen Pedagog Östersund!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra värdeord - ”Jag lever upp när jag upplever” 

Vi vill att allas vistelse på förskolan Stadsdel Norr ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi som arbetar på förskolan har arbetat fram dessa värdeord som ska genomsyra verksamheten.

Glädje

Vi bemöter varandra med glädje.
Vi strävar efter att alla på förskolan ska känna glädje i att lyckas och att andra lyckas. Glädje smittar!

Ur förskolans läroplan: Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Delaktighet

Tillsammans når vi längre, vi är alla en del av ett sammanhang. Vi respekterar varandra och är generösa för våra olikheter. Det är lika viktigt att få göra sin röst hörd som att lyssna på varandra. Vi är alla med och skapar och tar ansvar för vår miljö och våra relationer.

Ur förskolans läroplan: Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar och verkar för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.

Tillit

Vi tror på våra egna och andras förmågor.
Vi törs prova nya saker utan att veta var eller hur det slutar.
Vi vågar misslyckas och prova igen!

Ur förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelsen det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Utforskande

Vi är nyfikna!
Vi använder oss av ett processinriktat arbetssätt för att främja samspel, kreativitet, glädje, delaktighet och tillit.
Vi erbjuder en utmanande och kreativ lärmiljö med material som uppmuntrar både till självständigt utforskande samt lusten att lära av varandra.

Ur förskolans läroplan: Förskolan ska ta var på barns vetgirighet, vilja och lust att lära. Den ska också ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Värdeorden som pdfPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-10