Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att barnen skall bli trygga hos oss är det viktigt med en inskolning där du som förälder är delaktig.
Föräldrasamverkan sker dessutom genom utvecklingssamtal, föräldrafika, föräldra­möten/råd samt varje avdelnings egna traditioner som t ex Lucia, vårfest, vernissage.

Sidan uppdaterad 2017-06-28