Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Inskolning

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov, där föräldrarna deltar i verksamheten.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olik ut. Den kan vara en vecka eller längre.
Det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.
Många nya barn och föräldrar kommer på besök innan inskolningen.

Föräldraråd

Föräldraråd är ett forum där du som förälder har möjlighet att inom läroplanens ram på­verka verksamheten i förskolan. Där deltar förskolechef, föräldra- och personalrepresentan­ter.
Förskolechefen kallar till föräldraråd (1gång per termin).

Föräldramöte

Vi bjuder in till föräldramöten 1-2 ggr/år.
Utvecklingssamtal erbjuds 1 gång per läsår, vi har även en vårrfest och luciafirande gemensamt med föräldrarna.

Hälsa på

Du som förälder är alltid välkommen att vara med ditt barn under en dag på förskolan.
Prata med personalen för att komma överens om när det passar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-11