Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår PlanPDF mot diskriminering och kränkande behandlingPDF.

Värdegrundsarbete

Snick och Snack

Gemensammt tema för alla avdelningar, är "Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen. Det är ett värdegrundsarbete som utgår från boken med samma titel och deras arbetsmaterial.
Boken bygger på att alla kan samarbeta, dela med sig, hjälpas åt och vara vänner. Genom detta material vill vi tydliggöra och förstärka förskolans värdegrundsarbete samt arbete med språk, matematik och naturvetenskap och teknik.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-11