Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam

Stina Mårtensson, rektor
Maria Lindroth, specialpedagog

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Förskolans dagliga rutiner (cirkatider)

06.30 Förskolan öppnas. Vi är på öppningsavdelningen fram till 07.30.
07.30 Varje avdelning bemannad med minst en pedagog.
08.00 Frukost
11.30 Lunch
12.00 Vilor
14.30 Mellanmål
18.30 Förskolan stängs.

Vi är ute minst en gång varje dag.

Traditioner

Förskolan har flera årligen återkommande traditioner:

Älgspaning

Varje år i slutet av september spanar vi efter älgar i skogen runt förskolan. Ett antal älgar gömmer sig bland buskar och träd och det gäller att räkna hur många man hittar. I skogen finns också frågor om djur och natur. Har man tur så kan man träffa på storälgen!

Lucia

Videgårdens långa luciatåg sjunger för föräldrar, syskon och övrig släkt utomhus på gården. Snö och mängder av islyktor bidrar till en stämningsfull inramning.

Videgårdsrundan - Videgårdens skidfest

Under vårvintern ordnas skidfesten "Videgårdsrundan" på ängen ovanför Videgården. Barnen brukar åka många varv runt ängen och alla serveras varm saft och diplom.

Påskfirande

Just före påsk brukar vi gå till Blåkulla och sjunga tillsammans med Påskharen.

Gemensamma aktiviteter

Förskolans avdelningar turas om att ordna gemensama aktiviteter. Det kan t ex vara Färgfest, teater, besök av Storsjöodjuret Birger.

Måltider

Vi har ett eget kök där maten tillagas av en heltidsanställd kock.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar två dagar per termin. Dessa dagar är Videgården stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

De barn som är i behov av omsorg hänvisas till annan förskola där vikarier arbetar. De som har behov om omsorg dessa dagar lägger in tider i Tempus.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-20