Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Hälsa och Livsstil

Förskolan ska sträva efter att få barnen att känna glädje inför rörelse och kunna behärska sin kropp utifrån sin förmåga. Att tidigt få in en bra livsstil med bra kost och ett rörligt liv. Vi har som mål att vara ute två gånger/dag. Vi är ute på gården eller utforskar skogen och miljön runt omkring oss.

Värdegrund

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet, glädje och gemenskap i gruppen. All personal har gått en värdegrundsutbildning som genomsyrar verksamheten och den är en ständig lärprocess.

Skapande

Vi arbetar att alla barn ska känna tillit till sin egen förmåga samt att känna skaparglädje. Att få erfarenhet av olika språkliga begrepp för olika skapande tekniker, det vill säga ritar, målar och skapar av olika material.

Övrigt

Vi har olika teman vi jobbar med där både språket och matten vävs in i det vi gör. Vi har rim och ramsor, sångsamling, samtal med barnen och läsvila varje dag efter lunchen som stimulerar språket.
Räkneramsor, vardagsmatte, tangram, spel, pussel, experiment och färg och form. Massage en gång i veckan efter lunchen för de som är vakna.
Vi tycker det är viktigt att det finns utrymme i verksamheten för både den fria leken och vuxenstyrda aktiviteter.

När barnen slutar hos oss vill vi att de i sin "ryggsäck" ska ha med sig social kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-13