Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår inriktning är Natur och Hälsa

Orrvikens skola/förskola och fritidshem har miljöcertifieringen Grön Flagg från stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har arbetat med temat Livsstil och hälsa och fortsätter med Klimat och energi.
Läs vår rapport Livsstil och hälsaPDF

Elljusspår, naturspår, fotbollsplan/isbana finns nära skolan. Idrottsplats med fotbollsplaner och Storsjöns strand finns på gångavstånd från skolan.

Vi jobbar aktivt med barnens matvanor och att barnen har behov av avlappning t ex genom massage.

Målsättningen med vår inriktning är:
- Att förmedla rörelse och idrottsglädje och skapa ett bestående intresse
- Att genom fysisk aktivitet och arbete med kost & häls lägga grunden till ett fysiskt och psykiskt välbefinnande.
- Att använda naturen som inspirationskälla/redskap i inlärningen och leken.
- Att med friska och motiverade barn och personal höja kvalitén på verksamheten.

Arbetsplan

Arbetsplan för Orrvikens förskolaPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-12-02