Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldramöte den 21 september, tid kommer med inbjudan.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med Er föräldrar. Du får gärna delta i Ditt barns verksamhet på förskolan genom att tex hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter mm.

Varje avdelning har ett föräldramöte under hösten och en fest med både barn och föräldrar under våren.

Du får möjlighet att en gång per verksamhetsår tillsammans med någon personal i arbetslaget delta i utvecklingssamtal kring ditt barns vistelse i förskolan. Samtalet ger Dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller Ditt barns vardag i förskolan.

Tillsammans med de övriga förskolorna i vår enhet, Backen, Dungen och Marieby, finns ett föräldraforum. I föräldraforumet finns representanter från lednings-, personal- och föräldragrupp. Efter varje föräldraforum upprättas ett protokoll som alla föräldrar kan ta del av.

Sidan uppdaterad 2017-07-12