Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Arbetsplan

Arbetsplan för Tandsbyns förskolaPDF

Det pedagogiska arbetet

Till grund för vår förskolas pedagogiska verksamhet ligger skapande, matematik, språk, kommunikation, naturvetenskap och teknik som genom leken bildar en helhet.

Vi på Tandsbyns förskola använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket innebär att vi tar med oss barnens intressen och tankar när vi utformar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barn genom att fotografera och skriva om vad barnen upptäcker och utforskar i sin vardag på förskolan. Detta samlar vi i barnens personliga pärmar.

Planering

Vi som arbetar på förskolan har varje vecka 1.5 timmes arbetslagsplanering för att planera och utvärdera verksamheten. Barnen tas då omhand av fritidspersonal och 1-2 personal från förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-06-28