Plan för övergång och samverkan förskola - grundskola

Nedan kan du se våra rutiner för överlämnande från förskola till förskoleklass inför hösten 2021. Under rådande pandemi kan nedanstående aktiviteter bli anpassade på våra förskolor, tag kontakt med ditt barns förskola för mer information.

September - november 2020

Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och barn på förskolan där även barnets förestående övergång till förskoleklassen och fritidshemmet diskuteras.

Oktober 2020

Information till vårdnadshavare om val till förskoleklass (”Välkommen att göra val till förskoleklass”) skickas ut. I år kommer det inte att inbjudas till några informationsträffar på skolorna på grund av pandemin. Välkomstbrevet finns översatt till arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja samt sydsamiska och publiceras här på kommunens hemsida. Affisch med samma innehåll som i välkomstbrevet skickas ut till förskolorna. Har du frågor kontaktar du som vårdnadshavare respektive skola.

I början av januari 2021

Vårdnadshavare informeras/inbjuds via e-post där länk till e-tjänsten erhålls.

18 januari 2021

Valet till förskoleklass öppnar.

Vecka 4 januari 2021

Påminnelser skickas till vårdnadshavare som ännu inte gjort något val.

31 januari 2021

Valet till förskoleklass stängs.

Vecka 7 februari 2021

Placeringsworkshop för samtliga skolor. Samtliga elever placeras i kommunal skola eller friskola.

I början av mars 2021

Ett placeringsbesked går ut till alla vårdnadshavare med info om att skolorna kommer att bjuda in till ett informationsmöte/inskolning under vårterminen.

April-maj 2021

Förskolan har ett avslutande utvecklingssamtal. Vid det samtalet godkänner vårdnadshavare att barnets sista utvecklingsplan och annan relevant dokumentation överlämnas till skolan. Förskolans rektor ansvarar för överlämning till kommunala skolor, vårdnadshavarna ansvarar för överlämning till friskola.

När skolplaceringarna är klara skickas information om inskolningen ut till vårdnadshavarna. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för inskolningsbesöken. Detta görs enligt varje enhets detaljplan.

Juni 2021

Rektor på förskolorna ansvarar för att utvecklingsplanerna lämnas över till rektor på skolan senast första veckan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-26