Samisk förskola

Är du intresserad av att låta ditt barn gå på samisk förskola? Under hösten 2021 bedriver kommunen samisk förskoleverksamhet på Frösön en dag i veckan (måndagar).

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde och ska erbjuda barn, vars vårdnads­havare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola.

Förutsättningar

Under hösten 2021 bedriver kommunen samisk förskoleverksamhet en dag i veckan, men på sikt hoppas vi att verksamheten ska växa och omfatta alla dagar i veckan.

  • Den samiska förskoleverksamheten bedrivs på måndagar och är belägen på Lövsta förskola på Frösön.
  • Ditt barn behåller sin plats på ordinarie förskola och går där övriga dagar i veckan.
  • Du som vårdnadshavare ansvarar för att skjutsa ditt barn till och från den samiska verksamheten den dag när den bedrivs.
  • Verksamheten är helt eller till väsentlig del på samiska (syd- och nord­samiska) samt vilar på samisk pedagogik.

Ansök om samisk förskola

För att ansöka om samisk förskoleverksamhet ansöker du om förskoleplats som vanligt. Men i rullmenyn där du väljer förskola anger du "samisk förskoleverksamhet”.

Kontakta samiska förskolan

Om du vill veta mer eller om du undrar över något så är du välkommen att höra av dig till rektor för den samiska förskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter

Rektor

Anna Rosén

063-14 49 47

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-28