Vanliga frågor och svar om förskola

Här får du svar på vanliga frågor om förskolan. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kundcenter på 063‑14 30 00.

Frågor och svar om förskoleverksamhet under coronapandemin

Frågor om barns rätt till förskoleplats och ansökan

Vem har rätt till förskoleplats?

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan under föräldrarnas arbets- eller studietid samt under restid till och från arbetet/skolan. Du har rätt att nyttja platsen 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

När måste jag ansöka om förskoleplats? Hur lång är väntetiden?

Om möjligt bör du göra din ansökan sex månader innan du önskar tillgång till platsen. Enligt lag måste en kommun erbjuda plats inom skälig tid (4 månader).

Mer information om ansökan och uppsägning av plats

Får mitt barn vara på förskolan fast jag är föräldraledig eller arbetslös?

Om du är arbetssökande

Förskolebarn i åldrarna 1-5 år har rätt till plats i förskola 25 timmar i veckan när föräldrar är arbetssökande. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Om du är föräldraledig

Barn till föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon, får nyttja platsen 15 timmar i veckan. Första månaden efter ett syskons födelse får barnet nyttja sin plats i samma utsträckning som tidigare.

Är mitt barn försäkrat i förskolan?

Alla barn som går i Östersunds kommuns förskolor är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på förskolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector som barnen och eleverna är försäkrade.

Mer information om försäkringar

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden för en förskoleplats är en månad. För att säga upp en förskoleplats fyller du i en blankett som heter "Uppsägning av förskole/­fritidshemsplats". Uppsägningen gäller från den dag som blanketten kommer in till kommunen. Du betalar avgiften och behåller din plats under uppsägningstiden.

Frågor om avgift och betalning

Vad kostar det att ha sitt barn på förskola?

Vad kostar förskola för 3-5-åringar?

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Man betalar avgift för den aktuella månaden. Det innebär att du betalar räkningen som gäller för april i slutet av april. Räkningen skickas den 20:e varje månad.

Du som har en internetbank kan betala din avgift till oss med e-faktura. Det innebär att räkningen skickas till dig via din internetbank - du får alltså ingen pappersfaktura i brevlådan.

När du loggar in på din bank får du ett meddelande om att du har en ny faktura att betala. Klicka på fakturan så får du upp den på skärmen. Sedan behöver du bara kontrollera och godkänna fakturan så betalas den automatiskt.

Om du vill ha e-faktura på din avgift från Östersunds kommun anmäler du detta på din internetbank.

Hur beräknas min/­vår inkomst?

Vilken avgift du/ni ska betala för förskoleplats beror på hur stor inkomst hushållet har. Kommunfullmäktige har beslutat att avgiften för förskoleplats ska vara en viss procent av hushållets totala inkomster. Vilken procentsats som gäller beror på hur mycket ni tjänar. Östersunds kommun har en maxtaxa, vilket innebär att du/ni aldrig behöver betala mer än maxtaxan oavsett vad ni tjänar.

De inkomster kommunen baserar avgiften på är:

 • Lön (före skatt) samt andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (före skatt)
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter räknas inte med.
 • Dagpenning vid rep utbildning med mera. För dig som egenföretagare beräknas överskottet ditt företag fått in enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Om din inkomst varierar från månad till månad räknar vi den totala inkomsten under ett visst antal månader och delar därefter inkomsten i antalet månader och utgår ifrån det.

Läs mer på sidan Avgifter och regler

Betalar man avgift även när barnet är ledigt, exempelvis på sommaren?

Ja, du betalar en avgift för att ditt barn har tillgång till en plats i förskolan. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Läs mer på sidan Avgifter och regler

Hur gör jag för att betala räkningen via autogiro?

Kontakta Kundcenter på telefon 063-14 30 00 så hjälper de dig.

Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Du kan förlora platsen på förskolan, men först gör vi så här:

 • Betalningspåminnelse går ut cirka 5 dagar efter förfallodagen.
 • En påminnelseavgift tillkommer med 50 kronor per faktura.
 • Om du inte betalat efter påminnelse skickas ett inkassokrav ut efter ytterligare 14 dagar. Då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura.
 • Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.
 • Om du som vårdnadshavare har en gammal barnomsorgsskuld kan du inte få någon ny barnomsorgsplats innan du betalat skulden.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?

Det hushåll* i Östersunds kommun där barnet är folkbokfört ska betala avgiften. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst. Om ni vill dela på fakturan behöver ni fylla i blanketten för delad barnomsorgsplats. Då grundar vi avgiften på den sammanlagda inkomsten i båda vårdnadshavarnas hushåll.

*Med hushåll menar vi såväl ensamstående som makar. Med makar menar vi även två personer som lever tillsammans i en relation och har eller har haft ett gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Ladda ner blanketten för delad barnomsorgsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man flytta fram förfallodatum på räkningen?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00.

Kan man lägga upp avbetalningsplan på en skuld?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00.

Jag har delad vårdnad om mitt barn. Vi föräldrar bor i olika kommuner, och barnet bor varannan vecka hos oss. Har vi rätt till förskola i båda kommunerna?

Nej, ni har inte rätt till barnomsorg i båda kommunerna. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att ordna förskoleplats. Du/ni kan dock göra en ansökan om plats även i den kommun där barnet inte är folkbokfört, men kan då eventuellt få ett avslag.

Öppettider

Vilka öppettider har förskolorna?

Förskolan öppnar under vardagar 06.30 och kan vid behov ha öppet till 18.30.
I områden där större förskolor finns kan förskolor med 1-2 avdelningar ha ett kortare öppethållande 07.00-17.00.

Följande förskolor har öppet 7.00-17.00:

 • Torvalla: Förskolan Gimlegården, Förskolan Smörkransen
 • Odensala: Förskolan Lillgården
 • Centrala Östersund: Förskolan Regnbågen, Förskolan Litsvägen, Förskolan Hjorten
 • Frösön: Förskolan Primus

För dig som har omsorgsbehov annan tid på dygnet och under helger, har kommunen dygnet-runtplatser på Östersunds Ob-omsorg, som har sina lokaler på Förskolan Remonthagen.

Läs mer om vad som gäller under lov under frågan Vad gäller vid sammanslagning av verksamheter under lov?

Vad gäller på öppen förskola under skollov?

Under skolans ledigheter har våra familjecentraler begränsade öppettider, som du kan ta del av vid respektive familjecentral.

Vilka öppettider har fritidshem?

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut fram till klockan 18.30.

För barn i förskoleklass erbjuds fritidshemsverksamhet efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 och fram till klockan 18.30.

Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Vad gäller vid utvecklingsdagar?

Förskolor har rätt att ordna utvecklingsdagar för all personal tre dagar per termin och fritidshem får ordna två utvecklingsdagar per termin.

Förskolan har skyldighet att ordna omsorg även under utvecklingsdagarna. Det kan ske antingen genom att förskolan tar in vikarier eller erbjuder verksamhet på en annan förskola/fritidshem.

Se din förskolas utvecklingsdagar på förskolans webbsida

Vad gäller vid sammanslagning av verksamheter under lov?

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, slår ofta flera förskolor och fritidshem i samma område ihop, i sammanslagningar. Verksamheten "stänger aldrig" men kan under en sammanslagning erbjuda verksamhet på en annan förskola/fritidshem under en period.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-24