Kvalitetsarbete

Hållbar utveckling och Framgångsrik Undervisning är de utvecklingsområden som vår enhets förskolor kommer att prioritera. Vår enhet består av förskolorna: Lillsjöhögen, Bringåsen, Treälven, Skogsgläntan och Solbacken.

Vi har olika projekt vi jobbar med där läroplanens alla delar vävs in i det vi gör. Vi har rim och ramsor, sångsamling, samtal med barnen och läsvila varje dag efter lunchen som stimulerar språket.

Räkneramsor, vardagsmatte, tangram, spel, pussel, experiment och färg och form.
Vi tycker det är viktigt att det finns utrymme i verksamheten för både den fria leken och planerad verksamhet. Undervisning sker både spontant och planerat.

Vi på Bringåsens förskola strävar efter att tillsammans med barnen skapa en rolig, trygg och lärorik förskola där alla ska känna sig delaktiga. Utifrån sin egen förmåga utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

När barnen slutar hos oss vill vi att de har utvecklat sin sociala kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Värdeord

Tillsammans upptäcker vi en hållbarhet. Med tillit och glädje till varandra är vi lyhörda för varandras önskemål och skapar en tillåtande hjälpsam pedagogisk utbildning.

Hållbar framtid

Vi arbetar med projekt  gällande hållbar framtid. Det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och viktiga att arbeta med från tidig ålder. 

En hållbar framtid för oss i Bringåsen är att ha ett levande värdegrundsarbete det ger oss trygga och socialt kompetenta barn som också värnar om miljön.

Lärmiljö

Vi använder lärmiljöer som ett verktyg för den pedagogiska verksamheten. Vi tänker på lärmiljön som den tredje pedagogen som ska möjliggöra utforskande och undersökande samt vara inbjudande mötesplatser.

Processinriktat arbetssätt

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang. Det gör vi genom att till exempel dela upp barnen i mindre grupper där vi låter barnen få reflektera över sitt lärande och möjlighet att skapa delaktighet i sin vardag, genom att vara närvarande pedagoger.

Värdegrund

All personal har gått en värdegrundsutbildning som genomsyrar verksamheten och den är en ständig lärprocess. När barnen slutar hos oss vill vi att de i sin "ryggsäck" ska ha med sig social kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Äventyr

Vi arbetar i ett sagotema med  äventyrspedagogiken som grund då vi i utvärdering och reflektion tillsammans  med barnen ser att vi fångar deras intresse och lust att lära på ett roligt och lekfullt sätt samt att vi får med läroplanens alla delar i uppdragen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-04