Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.
Alla ska känna sig välkomna till oss. Vi vill skapa trygghet och tillit i förskolan så att föräldrarna lugnt skall kunna lämna sina barn till oss.

Plan för samarbete med hemmen Pdf, 93.1 kB.

Föräldramöten

Vi bjuder in till föräldramöte minst en gång/år.
Varje avdelning brukar också bjuda in till föräldrafika.

Utvecklingssamtal

Förutom inskolningssamtal, erbjuder vi utvecklingssamtal 1-2 gånger/år. Då pratar vi om barnets utveckling utifrån en Individuell Utvecklingsplan (IUP). Som förälder tar du ställning till om en sådan plan ska finnas för ditt barn i förskolan.
Föräldrarna kan också själva begära samtal.

Föräldraråd

Förskolorna Astern, Balders Hage, Linnean och Mosippan har ett gemensamt föräldraråd, där föräldra- och personalrepresentanter ingår.

Föräldrarådets uppgift är att ge föräldrar möjlighet att till exempel få ekonomisk insyn och inflytande i verksamheten.

Till föräldrarådsrepresentanterna kan föräldrarna lämna synpunkter och komma med förslag som sedan tas upp i föräldrarådet. Förskolans personal har dock det pedagogiska ansvaret.

Sidan uppdaterad 2020-09-15