Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT).
BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ.
I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteam Förskolan Astern

Rektor

Nadia Gustavsson
063-14 40 29, 072‑510 90 79

Specialpedagog

Åsa Björkendal
076-127 23 56

Inskolning

I samråd med föräldrarna kommer vi överens om hur inskolningen för barnet ska se ut. Under inskolningen strävar vi efter att få en nära kontakt med barn och föräldrar. Detta blir en bra grund för att barnen ska känna sig trygga hos oss.

Innan barnet börjar på förskolan erbjuds föräldrarna ett hembesök, då ansvarig personal kan få en första kontakt med barnet i dess egna trygga hemmiljö.

När barnet varit hos oss några månader erbjuder vi ett "inskolningssamtal" för att följa upp hur barnet och föräldrarna nu upplever vistelsen på förskolan.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2023-09-06