Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

I vårt uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg om barnen, lärande och fostran bildar en enhet, detta i samarbete med barnens föräldrar. Vi arbetar för att varje barn skall utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Bemötande

Arbetet med vår gemensamma värdegrund och den goda arbetsplatsen, för barn och vuxna, är viktigt för oss. Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för varandra stimuleras bl.a. i den dagliga leken, vid konfliktlösningar, genom uppmuntran och beröm.

Språk

Vi arbetar för att barnen utvecklar sitt ord- och begreppsförråd samt sin förmåga att leka med ord och sitt intresse för skriftspråk.
Barnets språkliga utveckling stimuleras dagligen genom språklig kommunikation, barnen uppmuntras och bemöts på ett positivt sätt. Vi har också bl.a. högläsning, sång, musik och språklekar samt språksamlingar med barn i olika åldersgrupper.

Matematik - Naturvetenskap - Teknik

Vi arbetar för att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
Logiskt tänkande, problemlösning och att använda/prata "matematik" stimuleras dagligen bl.a. genom byggande och konstruerande, sorterande, experimenterande och diskussioner vid matbordet.
Våra 5-åringar arbetar med NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla), tema "Luft" och tema "Vatten".

Miljö

Vi arbetar för att barnen utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och aktsamhet om allt i naturen.
Detta stimulerar vi genom att bl.a. ge barnen positiva naturupplevelser, källsortera, vara goda förebilder då det gäller energibesparing. Vi arbetar med tema "Miljö" där bl.a. kompostering och källsortering ingår.

Sidan uppdaterad 2022-12-09