Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Välkommen till Backens förskola

När ditt barn börjar på förskolan är det säkert en del som du funderar över. Berätta för oss om det! Vi ser fram emot en positiv, innehållsrik och lärande tid tillsammans!

Välkomstbroschyr för Backens förskola Pdf, 1.8 MB.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT).
BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens barn- och elevhälsa och ett samarbete med barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med föräldra-/barnhälsan.

Kontakta förskolans barnhälsoteam

Rektor

Ingela Svedlund
063-14 41 25

Specialpedagog

Jessika Eriksson

076-101 22 37

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. På Barn- och elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklings­störning) samt sjukhusskola.

Likabehandling


Förskolan Backens likabehandlingsplan

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-03-20