Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

På somrarna och runt jul och nyår slår vi ihop Astern, Balders Hage. Vi är då på Astern.

Ta del av vår välkomstbroschyr! Pdf, 1 MB.

Vår likabehandlingsplan Pdf, 160 kB.

Inskolning

Det innebär en stor omställning för både barn och föräldrar när barnet börjar i förskolan.
För att klara detta så bra som möjligt börjar vi med en inskolningsperiod på två veckor.
I samråd med föräldrarna kommer vi överens om hur inskolningen för nya barn ska se ut.

Barnets behov styr. Under inskolningen strävar vi efter att få en nära kontakt med barn och föräldrar. En personal har huvudansvaret för inskolningen. Tiden utökas successivt tills barnet är tryggt. Detta blir en bra grund för att barnen ska känna sig trygga hos oss och även att föräldrarna ska känna sig trygga i att lämna sitt/sina barn på förskolan.

Då barnet varit hos oss några månader erbjuder vi ett uppföljningssamtal för att prata om hur barnet och föräldern/föräldrarna upplever vistelsen på förskolan.
Vad är bra? Vad kunde vara bättre?

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT).
BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ.
I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteam Förskolan Balders hage

Rektor

Marie Ålstig Söderquist
063-14 49 32

Specialpedagog

Anna Lena Furu

070-291 89 36

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2023-09-06