Om oss

Blåhammarens förskola består av två avdelningar med 18 barn per avdelning. Vi arbetar med åldersblandade grupper.

Vår utegård består av gräsmatta, cykelbanor, sandlåda, klätterställning, gungor, rutschkana, lekstuga, grillplats, bärbuskar och trädgårdsland. En del av gården är naturmark med en skogsdunge.

Bild över förskolegården 


På Blåhammarens förskola lägger vi stor vikt vid att skapa och erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Leken stimulerar:
• barnens kommunikation
• förmåga att samarbeta
• lösa problem

Leken ger barnen också en möjlighet att använda sin fantasi och experimentera med olika material.

För oss är leken ett viktigt redskap för lärande. För att kunna stötta barnen i deras lek och utveckling delar vi upp oss regelbundet i mindre grupper för att vi ska få möjlighet att se och bekräfta varje barn.

På Blåhammarens förskola tycker vi att det är roligt och viktigt med utevistelse. På vår gård finns möjlighet till många olika lekar och aktiviteter under alla årstider. Vi går också och leker i skogen och på den närliggande ängen.

Sidan uppdaterad 2024-04-22