Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Inskolning

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov, de flesta föräldrar väljer att delta i verksamheten hela dagar (9.00-14.00).

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olik ut. Den kan vara en vecka eller längre.
Det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.

Många nya barn och föräldrar kommer på besök innan inskolningen, vilket vi tycker är positivt.

Föräldramöten

Vi har föräldramöten ungefär en gång per läsår. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Förutom detta kan vårdnadshavare när som helst be om möte med pedagoger för samtal om sitt barn.

Hälsa på!

Hos oss är föräldrarna välkomna att vara med under en dag. Prata med personalen för att komma överens om när det passar.

Sidan uppdaterad 2024-02-14