Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

När Ditt barn börjar sin vistelse hos oss, kan det finnas saker som Du funderar över

Förskolan har en egen läroplan, lpfö-18. För dig som förälder innebär det t ex att:

  • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten som Ditt barn möter ska vara rolig, trygg och lärorik. Med leken som verktyg vill vi väcka Ditt barns nyfikenhet och lust att lära genom att erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
  • Vi på förskolan skall vara ett komplement till hemmet och det innebär att vi i samarbete med Er föräldrar ska verka för att Ert barn får möjlighet att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Inskolning

Inskolningen tar ca två veckor. En del barn behöver mer tid. Det är viktigt med en långsam inskolning för att Ditt barn ska bli tryggt i den nya miljön.

Inskolningen är individuellt upplagd utifrån barnets behov och planeras därför av personalen i samråd med Dig.

Inskolningen är avslutad först när Ditt barn känner sig tryggt hos oss utan Ditt sällskap.

Andra vuxna

Utöver den ordinarie personalen och föräldrarna kommer även Ditt barn i kontakt med andra vuxna – det kan vara vikarier, elever m.m. Under ca 5 veckor på sommaren slår vi ihop med andra förskolor i vår enhet.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt. Det innebär att det inte yppas något som kan skada den enskilde.

Kläder

För en rolig utevistelse behövs oömma kläder och skor för alla väder. Extra kläder kan behövas varje dag. Vintertid ska barnen ta med sig egna hjälmar. Märk barnens kläder och skor så blir det lättare för barnet och personalen att hitta rätt, många barn kan ha lika kläder och skor.

Öppettider

Förskolan öppnar under vardagar 06.30 och kan vid behov ha öppet till 18.30. Personalens arbetstid är schemalagd för att täcka hela dagen. Detta innebär att Du som förälder inte alltid träffar samma personal vid lämning och hämtning.
Personalen informerar varandra och Er föräldrar om hur Ert barn haft det under dagen.
Personalens schema är anpassat efter barnens närvarotider, därför är det viktigt att meddela förändringar av barnens närvarotid.

Vid lämning och hämtning ska du som förälder alltid ta kontakt med någon personal på förskolan.

Viktigt är att meddela oss om det är någon annan som än Du som förälder som ska hämta Ditt barn.

Måltider

  • Frukost serveras 08.00
  • Lunch serveras 11.00
  • Mellanmål cirka 14.00

Är barnet ledigt eller sjukt så hör av Er, gärna före 07.30 så att kökspersonalen kan förbereda antal matportioner på morgonen. Vi har telefonen avstängd under frukost och lunch för att få lugna och pedagogiska måltider.

Om ditt barn har specialkost ansvarar du som förälder för att meddela tillagningsköket på 073-273 24 63 vid sjukdom/ledighet samt att ditt barn kommer tillbaka efter frånvaro.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Rektor

Emma Edman

076‑138 41 96

Specialpedagog

Jessika Eriksson

076-101 22 37

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Likabehandling

Vi bär alla, barn - personal - föräldrar, ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Här kan du ta del av vår likabehandlingsplan Word, 313.3 kB.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-03-20