Kvalitetsarbete

På Dungens förskola jobbar vi med ett Årsarbetshjul som säkerställer att vi får med alla läroplansmålen i undervisningen under ett läsår. Varje block jobbar vi mer medvetet med under cirka 6 veckor.

  • Normer och värden
  • Språk och kommunikation
  • Skapande
  • Matematik
  • Teknik och naturvetenskap
  • Rörelse

I Unikum lägger pedagogerna in grovplanering för varje block samt lärloggar om undervisningen på förskolan. Där kan vårdnadshavare också gå in och läsa om den individuella utvecklingen för just deras barn.

Våra ledord är Rolig, Trygg, Lärorik och Likvärdig och varje termin får barn från 3 års ålder på alla förskolor i Östersunds kommun svara på fyra frågor:

  • Har du roligt på förskolan?
  • Får du leka med de andra barnen på förskolan om du vill?
  • Om du är ledsen på förskolan, finns det någon vuxen som tröstar dig?
  • Lär du dig saker på förskolan?

Svaren analyseras tillsammans med rektor och pedagoger. Sedan görs aktiviteter för att säkerställa och se till att alla barn trivs och lär sig saker på förskolan.

På Dungen har pedagogerna 1,5 timme att reflektera och planera sitt arbete tillsammans på avdelningen. Då tar den andra avdelningen hand om alla barnen ute på förskolan.

Solägget: Måndagar 9:00-10:30

Hattstugan: Fredagar 9:00-10:30

Sidan uppdaterad 2021-12-03