Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar genom föräldramöten, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt den dagliga kontakten.

Sidan uppdaterad 2021-04-06