Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

På förskolan lägger vi stor vikt vid den dagliga kontakten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barn.

  • Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per läsår.
  • Vid höstens föräldramöte träffas vårdnadshavare, personal och rektor för att lyfta aktuella frågor.
  • Inskolningen är viktig. Där bygger vi upp kontakten både med barnet och vårdnadshavarna. En bra kontakt med vårdnadshavarna är viktig för att barnet ska känna sig tryggt.
Sidan uppdaterad 2024-06-10