Föräldrainformation

Frösödal har tre avdelningar Lyckan, Sommarhagen och Frösöblomster med åldersindelade grupper. Förskolan har en lummig utegård med närhet till skog och äng. Den lummiga gården inbjuder till kreativ utelek och vi nyttjar naturen intill förskolan flitigt året om. Lärmiljöerna är utformade och erbjuder material utifrån vad som står i fokus i utbildningen.

Om förskolan Frösödal

Måltider

Vi har ett eget kök där maten tillagas av en egen kock.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

Ni som har behov av omsorg för ert barn dessa dagar meddela detta till personalen på barnets avdelning. En förskola i området erbjuder omsorg med vikarier i tjänst.

Sidan uppdaterad 2024-06-10