Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

När ditt barn börjar sin vistelse hos oss, kan det finnas saker som du funderar över

Förskolan är öppen 06.30-17.30. Möjlighet finns att hålla öppet till 18.30 vid behov. Personalens arbetstid är schemalagd för att täcka dagen. Det innebär för dig som förälder att du inte alltid träffar samma personal när du lämnar och hämtar ditt barn.

Personalen informerar varandra och föräldrarna om sådant som kan vara av betydelse. Öppettider och schemaläggning är anpassad efter föräldrarnas behov. Därför är det viktigt att meddela förändringar av barnets vistelsetid. Lämna alltid in nytt schema så snart som möjligt, när du vet om en förändring.

Inskolning

Att börja på förskola är en stor förändring i ditt barns liv. En ny miljö, nya vuxna och nya lekkamrater. Inskolningen planeras av personalen på avdelningen i samråd med dig. Beräknad inskolningstid är ca två veckor men en del barn behöver mer tid. Inskolningen är avslutad när ditt barn känner sig tryggt utan ditt sällskap.

Under inskolningen lär vi vuxna känna varandra och lägger grunden till ett fortsatt samarbete. Den vardagliga kontakten mellan föräldrar och personal är betydelsefull. Den är viktig för att ditt barn ska ges en så trygg förskolevistelse som möjligt. Dina kunskaper om barnet behöver vi för att kunna knyta an till barnets utveckling.

Reflektion/Planering

Personalen utför viss arbetstid på så kallad barnfri tid, för att planera verksamheten, informera och ta upp aktuella frågor. Personalmöten äger rum på kvällstid.

Tre dagar per termin ordnas utvecklingsdagar för all personal - se nedan under egen rubrik. Det innebär att i de fall föräldrar har ett omsorgsbehov dessa dagar ersätts ordinarie personal av vikarier och erbjuds eventuellt verksamhet på annan förskola.

Måltider

Frukost: 08.00
Lunch: ca 11.15
Mellanmål: ca 14.15

Dagens lunch finns uppskriven på anslagstavlan i hallen. En strävan är att göra måltiderna lugna och gemensamma och att lära barnen goda matvanor. Respektera därför våra måltider, speciellt vid lämning. Vi vill att era barn lämnas 7.45 om det ska äta frukost. Vi har annars svårt att ta emot ditt barn på ett bra sätt.

Vissa barn är överkänsliga för en del födoämnen, andra har allergier som kräver special kost. Familjens och förskolans matvanor kan också vara olika av kulturella skäl. Om vi behöver ta hänsyn till detta, informera redan vid första kontakten eller så snart förändringen sker.

Kläder

Barn och personal är ute varje dag. För att utevistelsen ska vara rolig och angenäm behövs oömma kläder och skor, som passar väder och årstid. Vintertid behöver barnen hjälm. Inneskor eller halksockor och extra kläder för ombyte behöver också finnas.

Märk barnens kläder. I synnerhet sådant som lätt blandas, såsom strumpor, vantar, skor/stövlar och regnkläder. Vi ber er också att märka nappar och barnvagn om ditt barn använder detta, även filtar och sovpåsar. Det är viktigt med torra extrakläder för de barn som sover.

Allergi och astma

På förskolan finns barn och vuxna som reagerar på till exempel pälsdjur, parfym, cigarettrök med mera. Se därför till att kläderna är rena och fria från djurhår och var sparsam med starka parfymer och andra starka dofter.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

För allas trevnad

  • Stäng av mobiltelefonen hos oss. Här är ditt barn det viktigaste och vi vill ha möjlighet att prata med dig om ditt barn.
  • Bilen lämnas i vändzon eller parkeras vid längre besök ovanför vändzon. Tomgångskörning är inte tillåtet.
  • Lämna cyklar och sparkar utanför staketet. Kom ihåg att du själv ansvarar för att ställa in skidor som ni vill lämna över natten.
  • Stäng grinden när du kommer och går.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21