Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro- och frånvarorapporteringssystemet Tempus Hemma. Med Tempus kan du som vårdnadshavare till barn på förskolan lägga närvaroschema och registrera frånvaro direkt via webben eller via app på din smartphone (finns för iOS och Android). Tempus hjälper dig att förmedla viktig information till personalen till exempel vem som hämtar barnet eller annat som personalen bör känna till. Meddela i Tempus vid tillfällen då andra personer än vårdnadshavare hämtar.

Unikum Familj

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder till planeringar, dokumentation och samtal.

Polyglutt

Polyglutt är en flerspråkig digital bilderboktjänst för förskolan. Ni som har barn i förskolan i Östersunds Kommun kan också få tillgång till denna tjänst. Prata med pedagogerna för mer information.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun.

Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Kommande utvecklingsdag:

25:e Mars

31:a Maj

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Bra att ha i förskolan

  • Napp, gosedjur och snuttefilt om ditt barn använder det.
    Kläder att sova i.
  • Filt, åkpåse eller sovsäck.
  • Blöjor eller underbyxor.
  • Extra strumpor. Extra byxor.
  • Galonkläder. Stövlar. Mössa. Vantar, handskar eller galonhandskar.
  • Solskyddskräm. Fleecetröja/byxa. Hjälm.

Vi är ute varje dag, se därför till att det finns kläder efter väder och att ditt barn alltid har extrakläder att byta om till (gärna flera).

Lämna privata leksaker hemma eftersom vi i förskolan inte har möjlighet att ansvara för dem.

Kom ihåg att stänga grinden efter dig.

Måltider

Måltider serveras:
Frukost 08.00
Lunch 11.00
Mellanmål ca 14.00

Maten tillagas i vårt eget kök av Måltidsservice personal. Vi strävar efter att måltiderna ska vara en lugn stund där både barn och vuxna får möjlighet att lyssna, berätta, reflektera och utveckla sin sociala kompetens.

Om ditt barn av olika anledningar har behov av specialkost är det viktigt att ni informerar vårt kök så de vet vad de kan tillaga. Eftersom vi beställer maten från Måltidsservice så är det viktigt att meddela oss om ditt barn är sjukt eller ledigt så att vi kan beställa rätt mängd mat till varje måltid.

Sidan uppdaterad 2024-05-20