Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår verksamhet styrs utifrån läroplanen för förskolan och genomsyras i Kärvens arbetsplan. I den finns det strävansmål för förskolan inom områdena Normer & värden, Utveckling & lärande, Barns inflytande, Förskola & hem samt Hälsa & livsstil.

Förskolan Kärvens inriktning är att arbeta med "kvalitet i förskolan" med fokus särskilt på språk och matematik samt värdegrundsfrågor som barns inflytande, jämställdhet och likabehandling.

Vi har förmånen att arbeta med barn i åldern 1-5 år och vårt gemensamma förhållningssätt är att ge ert barn en trygg, rolig och lärorik tid hos oss.

Vår verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.

Vi vill ha en öppen, inbjudande och harmonisk miljö där vi alltid finns till hands för barnen. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-10-21