Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att barnen ska ha det bra på förskolan är det viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende. Vi samarbetar kring barnens vardag. Om ni undrar över någonting eller tycker något är fel så tveka inte att ta upp det med personalen.

Inskolningen är viktig. Där bygger man upp kontakten både till barnet och till föräldrarna.
En bra kontakt med föräldrarna är viktig för att barnen ska känna sig trygga. Inskolningen brukar ta cirka två veckor.

En gång/läsår har vi utvecklingssamtal med föräldrarna. Samtalet kan ske digitalt eller på förskolan. Vi ser gärna att båda föräldrarna deltar. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan.

En gång/läsår har vi föräldramöte, avdelningsvis, på Kronans förskola. Vid dessa möten informerar vi om och diskuterar sådant som berör förskolan/avdelningen.


Sidan uppdaterad 2023-05-24