Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten.

Inskolningen

Inskolningen är viktig. Där bygger man upp kontakten både till barnet och till vårdnadshavaren.
En bra kontakt med vårdnadshavare är viktig för att barnen ska känna sig trygga. Inskolningen brukar ta cirka två veckor.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång/år. Samtalet kan ske digitalt eller på förskolan. Vi ser gärna att båda vårdnadshavarna deltar. Vi sitter ner i lugn och ro och pratar om hur barnet har det på förskolan och du som vårdnadshavare får tillfälle att komma med tankar och synpunkter och berätta vad som är viktigt för ditt barn.

Föräldramöte

En gång/läsår har vi föräldramöte/föräldrafika, avdelningsvis, på Kronans förskola. Vid dessa möten informerar vi om och diskuterar sådant som berör förskolan/avdelningen.


Sidan uppdaterad 2024-02-06