Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Tempus Hemma

Barnets vistelsetider registreras i närvaro- och frånvarorapporteringssystemet Tempus Hemma.

Unikum Familj

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder till planeringar, dokumentation och samtal.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten, Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen

Utvecklingsdagar vårterminen 2022

Fredag 4/2, torsdag 19/5 samt fredag 20/5

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-12