Om oss

Lillfjällets förskola består av fyra avdelningar: Järven, Renen, Lämmeln och Ripan med sammanlagt 72 platser. Samtliga avdelningar arbetar med åldersblandade grupper.

Lillfjällets gård är stor och kuperad och inbjuder till varierad lek och rörelse året om. Vi har gungor, klätterställning, cykelbanor, småhus, rutschbana mm som är populära bland stora och små. På vintern spolar vi en isbana som är mycket uppskattad.

I anslutning till förskolan finns närhet till skog och grönområden. Där kan vi tillsammans med barnen väcka deras intresse för djur, natur och miljö. Det ger också bra möjligheter att öva barnens motorik.

Vi ser utevistelsen som en viktig del i den pedagogiska vardagen. Den ger glädje, kunskap och utmaningar på ett naturligt sätt.

Leken har en central plats på vår förskola. Genom leken ger vi barnen möjlighet att utveckla tillexempel samspel, kommunikation, självkänsla och språk.

Vi strävar efter att vår förskola ska genomsyras av en hållbar pedagogisk lär- och undervisningsmiljö med fokus på tillgänglighet och med tilltro till det kompetenta barnet. Vårt mål är att det ska vara tryggt, roligt och lärorikt att komma till Lillfjället.

På Lillfjället vill vi att alla ska känna gemenskap och samhörighet mellan alla avdelningar. Vi har därför flera gemensamma aktiviteter under året bland annat höstfest, julfirande, skridskodans, skidlopp, springlopp mm. Alla femåringar (blivande skolbarn) i huset träffas också gemensamt i Ugglegruppen för att lära känna varandra inför skolstarten.

Sidan uppdaterad 2024-05-30