Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Vår likabehandlingsplan Pdf, 160 kB.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteamet på Förskolan Linnean

Rektor

Nadia Gustavsson
063-14 40 29, 072‑510 90 79

Specialpedagog

Åsa Björkendal
076-127 23 56

Linneans Barnhälsoplan Pdf, 111.9 kB.
Årsöversikt för barnhälsoarbetet på Förskolan Linnean Pdf, 38.4 kB.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Äventyrarna - förberedelse för skolstart

I äventyrarna träffas de barn som går sitt sista år innan skolstart på Förskolan Linnean.
Vi träffas en gång i veckan.

Syftet med Äventyrarna är att barnen från alla avdelningarna ska lära känna varandra, att få träna sin självständighet, uppmuntra till nyfikenhet, att visa på vårt kulturarv, att upptäcka sin närmiljö och att ha roligt tillsammans.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Sidan uppdaterad 2023-09-06