Föräldrainformation

Förskolan Miesieh är en samisk förskoleverksamhet. Vår verksamhet sker helt eller till väsentlig del på samiska (syd- och nordsamiska) och vilar på samisk pedagogik.

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska, kan ansöka om det i kommunens e-tjänst.

Verksamheten bedrivs helt eller till väsentlig del på samiska. Kommunens målsättning är att kunna erbjuda både syd- och nordsamisk verksamhet.

Samisk förskola erbjuds i dagsläget två dagar i veckan, måndag och tisdag , på Lövsta förskola. Barnen behåller sin plats på ordinarie förskola.

Östersunds kommuns intention är att på sikt utöka den samiska förskoleverksamheten till fler dagar i veckan om det finns önskemål från vårdnadshavare om det.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att skjutsa ditt barn till och från den samiska verksamheten den dag när den bedrivs.

Mer om förskolan

Rätt till samisk förskola

Vårdnadshavare som önskar samisk förskoleverksamhet har rätt till samisk förskola måndagar och tisdagar 08.00- 16.00 oberoende sitt omsorgsbehov.

Om man har större omsorgsbehov än dessa utifrån sina arbets- eller studietider har man rätt till samisk förskola utifrån sitt omsorgsbehov mellan 06.30-17.30 på måndagar och tisdagar .

Öppettider

Öppettider

Samisk förskoleverksamhet erbjuds helgfria måndagar och tisdagar
mellan 06.30-17.30. Samiska förskoleverksamheten följer skolans läsår och är stängd under samtliga lov (jul, påsk, sportlov etc) förutom sommarlovet där verksamheten anpassas efter pedagogernas semester.

Vid sjukdom

I de fall förskolans pedagoger är sjuka/frånvarande och samisk
förskoleverksamhet av olika skäl inte kan erbjudas, hänvisas barnen till sin ordinarie avdelning de måndagar och tisdagar det skulle bli aktuellt.

Föräldrar kommer meddelas detta via mobiltelefon eller Tempus så fort beslut är fattat. Besked kan dock komma med mycket kort varsel.

Inskolning

Som vårdnadshavare förväntas du vara med ditt barn på den samiska avdelningen
första måndagen och/eller tisdag och fram tills barnet upplevs tryggt nog att bli lämnad på avdelningen. Inskolningsperioden kan se olika ut beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av gruppsamvaro.

Vårdnadshavare kan skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att
förlora platsen. Inskolningen kan inte göras under de perioder på året (lov) när den samiska förskolan är stängd.

Måltider

Förskolan har eget tillagningskök. Barnen serveras samisk-inspirerad mat.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2022-01-28