Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Personal

På förskolan arbetar utbildade pedagoger. Personaltätheten är tre heltider i en grupp på 18 barn.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Miklagård

Rektor

Marie Ålstig Söderquist
063-14 49 32

Specialpedagog

Jessika Eriksson

Samverkan Miklagård, Sörgård, Dungens förskolor

Förskolorna Miklagård, Sörgård och Dungen bildar tillsammans en förskole­enhet med gemensam organisation för pedagogisk utveckling. Förskolorna har tillsammans med skolan en väl fungerande överlämnande­plan för att stödja barnens övergång mellan förskola och förskole­klass, skola och fritidshem.

Vissa veckor under julen och sommaren är förskoleverksamheten på Brunflos förskolor ihopslagen. Detta görs för att möjlig­göra för personalen att få en samman­hängande ledighet. För att barnen ska känna sig trygga ser vi till att det finns kända vikarier då personal har semester.

Öppettider

Förskolan öppnar kl 06.15 och stänger kl 18.00.

Måltider

Kastalskolans kök lagar maten till Miklagårds förskola. Maten transporteras hit med bil.

På Miklagård finns en anställd i köket som lagar frukost, sallader till lunch och mellanmål.

Frukost serveras ca 08.00, lunchen ca 11.00 och mellanmål ca 14.00.
Matsedel finns på varje avdelning.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Till de som inte kan ordna sin barnomsorg själva dessa dagar erbjuds verksamhet med vikarier.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-12-09