Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum, där du som förälder har möjlighet att inom läroplanens ram påverka verksamheten i förskolan.

Föräldramöten

Vi har föräldramöten på hösten för att presentera vår verksamhet för nya familjer och informera om årets grovplanering.

Utvecklingsamtal

En individuell utvecklingsplan är den övergripande plan som utformas i samverkan med föräldrar och barnet vid utvecklingssamtalet. Målet är att förskola och hem utifrån en helhetssyn på barnet, samverkar och stödjer barnet i dess utveckling och lärande. Utvecklingsplanen kan ligga till grund för personalens planering av arbetet med att ge barnet möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor i samspel med vuxna och barn.

Arbetarkvällar med föräldrar

Personal och föräldrar hjälps åt att göra en bra miljö för barnen både ute och inne, tex. snickra, måla och laga trasiga saker.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-13