Bra att veta

Så här jobbar vi på Mjölnargränd

Vi arbetar efter tankesättet "jag vill, jag vågar, jag kan" för att stärka barnens självkänsla och självförtroende. I vårt arbete tillsammans med barnen utgår vi från förskolans läroplan Lpfö. Utöver läroplanen skriver vi avdelningsvis en arbetsplan varje läsår där vi utgår ifrån den barngrupp vi har och hur vi tänker arbeta det året. I arbetsplanen utgår vi från barnens intressen och behov.

Vi har utvecklingssamtal en gång per år där vi samtalar om vad vi gör i verksamheten för att ert barn ska trivas och utvecklas.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation vilket innebär att vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Vi arbetar med hållbar utveckling. Förskolan ligger i ett område med närhet till sjö och skog. En gång per termin är det föräldraråd.

En vanlig dag på förskolan

6.30 Öppning
8.00 Frukost på avdelningen
9.00-11.00 Fri lek och gruppaktiviteter inne och ute
11.15 Lunch
12.00 Vila - läsning, boksamtal
14.15 Mellanmål

Bra att veta

 • Att lämning av barnen sker inne på avdelning Paletten före klockan 7.30, efter 7.30 lämnar ni på respektive avdelning, passa på att ta del av dokumentationen på avdelningen.
 • Att du tar del av verksamhetsinformation på vår anslagstavla, övrig information samt våra månadsbrev per mail. Prata gärna med personalen vid eventuella synpunkter på verksamhetens innehåll.
 • Att personalens arbetstider är anpassade för att passa barnens vistelsetider. Och tänk på att vid hämtning övergår ansvaret för barnet från pedagogen till vårdnadshavaren.
 • Barnets vistelsetider på förskolan är vårdnadshavares arbetstid + restid. Mer information finns på www.ostersund.se.
 • Att du meddelar personalen om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn.
 • Att du har förståelse för att ditt barn är en individ i en större grupp.
 • Att du tar del av utrustningslistan och tänker på att vi är ute i alla väder. Viktigt att fylla på barnens låda med ombyteskläder. Utrustningslistan lämnas ut vid inskolning.
 • Att det är mycket kläder i omlopp på förskolan och att det är viktigt att ni märker alla kläder, skor, gosedjur m.m med barnens namn. Då kan vi lättare hjälpas åt att hålla reda på dem.
 • Att inga egna leksaker får tas med till förskolan.
 • Att du litar på att vi arbetar för ditt barns bästa och utifrån förskolans läroplan och övriga styrdokument.
 • Att ni vårdnadshavare i möjligaste mån deltar på föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Vi arbetar aktivt för att ska bli en bra övergång från förskola till förskoleklass.
 • Att vi personal har tre utvecklingsdagar per termin då är det vikarier tillsammans med era barn. Personalen meddelar i god tid vilka datum det är.
 • Tänk på barnens säkerhet vid lämning/hämtning och parkera efter vägen. Ingen tomgångskörning!
 • Stäng alltid grinden!
 • Mobilfri förskola, fokus när ni är här ska ligga på era barn.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-13