Om oss

Förskolan Mjölnargränd har tre avdelningar: Paletten, Orange och Blå. Vårt mål är att ditt barns vistelse hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik.

Vårt förhållningssätt är viktigt och vi vill vara goda förebilder för barn och vuxna som vistas här. Vi vill kunna vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling och lärande.

Barnen leker mycket här på Mjölnargränds förskola och det tycker vi är viktigt därför att det ger ett redskap för barnets sökande efter kunskap. Leken är lärande och vi vet att barnen i lek utvecklar sin förmåga att samarbeta och komunicera, utvecklar sitt tänkande samt att lösa konflikter.

Vi försöker vara ute så mycket som möjligt för det gynnar barnens hälsa (förebyggande mot sjukdomar och hörselskador) och utvecklar barnens motorik och ökar lusten att röra sig. Då tillfälle ges gör vi promenader till vår närmiljö.
 
Vi arbetar medvetet med varje barns språkutveckling genom: sånger, rim, ramsor, flanosagor, språklekar, med mera. Vi läser böcker varje dag som vi lånar på bokbussen en gång i månaden. Vardagsmatematiken genomsyrar den dagliga verksamheten genom: påklädning, spel och pussel, pärlplattor, måltidssituationer med mera. Vi arbetar så att barnen får vistas i en mindre grupp när tillfälle ges.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-13