Barn- och föräldrainflytande

1-2 gånger per år erbjuder vi utvecklingssamtal. De samtalen handlar om ditt barns utveckling och lärande samt om verksamhetens mål.

Allmän information om verksamheten ges exempelvis via föräldramöte, föräldrafika, anslag och e-post.

Sidan uppdaterad 2017-06-28