Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Alla ska känna sig välkomna till oss. Vi vill skapa trygghet och tillit i förskolan så att föräldrarna lugnt ska kunna lämna sina barn till oss.

Föräldramöten

Varje höst bjuder vi in till föräldramöte. Innehållet på föräldramötet kan variera.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1-2 gånger per år. Föräldrarna kan även själva begära samtal om de känner behov av det. På utvecklingssamtalet pratar vi om barnets utveckling utifrån en individuell utvecklingsplan (IUP). Det skrivs inga individuella mål. Målen skrivs för verksamheten. Föräldrarna tar själva ställning till om en sådan plan ska finnas för barnet.

Sidan uppdaterad 2024-01-11