Kvalitetsarbete

Vi följer Läroplan för förskolan 98 (rev 2010) samt de prioriterade mål Östersunds kommun har för skola och förskola. Det är digitalisering, flerspråkighet och systematiskt kvalitetsarbete.

I vårt arbete för att nå upp till vår vision Jag vill, Jag vågar, Jag kan har vi valt att fokusera på förmågorna kommunikation och självkännedom. Vår vision ska genomsyra hela vår verksamhet och Alla på Mosippan ska känna sig delaktig i detta arbete.

Kommunikation

  • Vi ska alla ha möjlighet att göra oss hörda och bli ”lyssnade” på.
  • Vi ska alla visa respekt för varandra.

Ur förskolans läroplan, LPFÖ 98 rev 2010:

"Förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer."

Självkännedom

  • Vi vill att alla ska få möjlighet att upptäcka och lära känna sin egen förmåga.
  • Tillsammans synliggör vi våra förmågor och styrkor.
  • Vi vill att alla ska våga göra sina egna val

Ur förskolans läroplan, LPFÖ 98 rev 2010 :

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den samt utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.”

Verksamhetsplan 20-21 Pdf, 1.7 MB.

Sidan uppdaterad 2020-09-24