Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Om förskolan Önegården

Förskolan har en stor utegård med närhet till skog, äng och sjö och en innemiljö med uppbyggda lärmiljöer utifrån vad som står i fokus.

Vi erbjuder en varierad utbildning och undervisning utifrån våra styrdokument. Vilket innebär att stimulera varje barns utveckling och lärande samt att erbjuda en trygg omsorg. Barnen får genom lek och samspel med andra lära sig, utforska saker och möta nya upplevelser. Vi erbjuder daglig utevistelse, mat lagad i det egna köket, vila/ återhämtning och aktiviteter inomhus kopplat till vad barnen i gruppen behöver.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barnhälsoteam

Rektor

Stina Mårtensson
072-454 94 64

Specialpedagog

Sara Enbom

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar är förskolan stängd. Vårdnadshavarna meddelas om detta minst två månader i förväg.

Ni som har behov av omsorg för ert barn dessa dagar meddela detta till personalen på barnets avdelning.

Sidan uppdaterad 2024-02-14