Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar genom föräldramöten, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt den dagliga kontakten.

Dessutom har vi föräldraråd, där två föräldrarepresentanter från varje avdelning kallas till möte med förskolechef för att lyfta frågor.

Sidan uppdaterad 2020-09-09