Om oss

Ottfjällets förskola

Förskolan Ottfjället har tre avdelningar, Lussekatten, Hålkakan & Kringlan och vi arbetar med åldersblandade grupper. Förskolan har ett eget kök med en egen kock.

Vi ser utevistelsen som en viktig del i vardagen, vi har nära till skogen och använder oss mycket av den i vår verksamhet. Vi har en stor gård med bland annat skog, en rutschkana, gungor och sandlåda. På vintern gör vi en isbana och mitt på vår gård har vi en kulle som det går att åka madrass och pulka på. Vi arbetar med att förbättra vår pedagogiska lekmiljö hela tiden.

Under året har vi många gemensamma aktiviteter, bland annat skidlopp och firande av olika högtider, vilket skapar en stor gemenskap mellan alla avdelningarna i huset.

Vi lägger stor vikt vid barnens fria lek, vi ger barnen möjlighet att genom leken utveckla sin fantasi, kommunikation och förmåga att samarbeta.

Alla blivande skolbarn träffas gemensamt under året för att lära känna varandra inför höstens skolstart.

Sidan uppdaterad 2024-02-16