Kvalitetsarbete - Pedagogik

Förskolan har en åldersblandad verksamhet i åldrarna 1-5 år med ett gott samarbete mellan arbetslagen.

Förskolan Remonthagens arbete utgår från kommunens övergripande mål:

Förskolan ska vara ROLIG,TRYGG,LÄRORIK OCH LIKVÄRDIG.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-29