Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi har olika sätt att mötas i syfte att främja samverkan, delaktighet och inflytande. Ett väl utvecklat föräldrasamarbete är en förutsättning för inflytande. Man kan se det som ett arbete med flera ingångar — på individnivå och gruppnivå, via formella men också informella kanaler.

Under pandemin erbjuder vi digitala samtal och möten mellan förskolan och vårdnadshavare.

Formella kontakter

Individnivå

 • Inskolningssamtal
 • Utvecklingssamtal / Individuella utvecklingsplaner
 • Barn-dokumentation, till exempel portfolio
 • Handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd
 • Gruppnivå
 • Föräldramöten
 • Månadsbrev
 • Infobrev, hemsida med mera
 • Föräldraråd

Informella kontakter

Individnivå

 • Tamburkontakt
 • Spontana samtal, möten med mera

Viktigt med bra bemötande, förhållningssätt, inbjudande klimat, tillitsfulla relationer, dialog.

Gruppnivå

 • Luciafest
 • Sommarfest
 • Föräldrafika
 • Arbetskväll med mera
Sidan uppdaterad 2021-09-06