Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med..

Avdelningarnas arbetsplaner

Prioriterade mål

Normer och värden

Vi ska sträva efter att barnen visar respekt för allt levande, tar hänsyn till och visar omsorg om varandra och närmiljön.

Utveckling och lärande

Vi ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Barns inflytande

Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

Förskola och hem

Vi ska tydliggöra de nationella målen för att ge föräldrar möjlighet att påverka verksamheten.

Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet

Vi ska fortsätta att utveckla vår arbetsplan för överlämning mellan förskola och skola.

Hälsa och Livsstil

Vi ska sträva efter att utveckla barnens motorik och samarbetsförmåga via lek utomhus.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-16