Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vår målsättning är att ha ett bra samarbete med föräldrar/vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att skapa ett tryggt och öppet klimat med varje förälder/vårdnadshavare så att vi kan samarbeta kring varje barn på bästa sätt.

Det är viktigt om ni ändrar hem/jobb eller mobiltelefonnummer, att ni meddelar oss detta så att vi kan få tag i er om det är något speciellt.

Om det är något ni som föräldrar/vårdnadshavare funderar över eller tycker är fel ska ni känna att ni kan ta upp detta med personalen.

För att ni som föräldrar/vårdnadshavare och vi som personal ska få en möjlighet att bygga upp ett ömsesidigt förtroende arbetar vi medvetet med följande verksamhetsdelar för att uppnå förtroende och trygghet:

Inskolningen är det första steget i att lära känna varandra lite närmare, barn, föräldrar och personal. Det är viktigt att bygga på trygghet för barnet och en vanlig inskolning tar ca två veckor.

Utvecklingssamtal genomförs minst två gånger per år mellan föräldrar/vårdnadshavare och personal. I samtalen följer vi upp hur barnet har det i förskolan och hur vi tillsammans ska göra för att barnet ska på bästa sätt få stöd i sin utveckling.

Föräldramöte/föräldrafika genomförs någon gång per år där vi som verksamhet kan informera lite allmänt om vår verksamhet och diskutera sådant som berör förskolan.

Förskoleråd genomförs en gång per termin där föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till träff för att ha ett mer allmänt utbyte kring förskoleverksamheten inom Skogsmon.

Reflektion/Planering, personalen utför viss arbetstid på s.k. barnfri tid, för att planera verksamheten, informera och ta upp aktuella frågor. Varje avdelning har enskild planering dag/vecka mellan 7-8.45. Under den tiden tar de andra avdelningarna hand om de barnen.

Personalmöten äger rum på kvällstid.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-03-08