Om oss

Skogsgårdens förskola består av fyra avdelningar med 18 barn per avdelning. Vi har åldersblandade barngrupper.

Vår utegård består av gräsmattor, cykelbanor, sandlådor, klätterställning, gungor, rutschkana, kojor, bärbuskar och trädgårdsland. En del av gården är naturmark med två skogsområden. På vintern gör vi en isbana på gården och skidspår i skogen.

Skogsgårdens förskola i vinterskrud

På Skogsgården förskola lägger vi stor vikt vid att skapa och erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Leken stimulerar:
• barnens kommunikation
• förmåga att samarbeta
• lösa problem

Leken ger barnen också en möjlighet att använda sin fantasi och experimentera med olika material.

För oss är leken ett viktigt redskap för lärande. För att kunna stötta barnen i deras lek och utveckling delar vi upp oss regelbundet i mindre grupper för att vi ska få möjlighet att se och bekräfta varje barn.

På Skogsgården förskola tycker vi att det är roligt och viktigt med utevistelse. På vår gård finns möjlighet till många olika lekar och aktiviteter under alla årstider. Vi går också och leker på närliggande lekplatser, ängar och i skogarna. I närområdet finns också Djur-och Kulgården samt konststigen vid Blåporten.

Sidan uppdaterad 2022-09-16