Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Eget utvecklingsområde:

Vi jobbar med goda miljöer/lärmiljöer efter barnens intressen.

Vi har introducerat mobila lärmiljöer inom sex områden, språk, matematik, musik och skapande, rörelse, IKT och naturvetenskap. Utifrån dessa områden jobbar vi med hela läroplanen Lpfö18

Eftersom vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och viktiga i vår verksamhet har vi ett pågående värdegrundsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-30