Kvalitetsarbete

Hållbar utveckling och framgångsrik undervisning är de utvecklingsområden som vår enhets förskolor kommer att prioritera. Vår enhet består av förskolorna: Solbacken, Skogsgläntan, Treälven, Lillsjöhögen och Bringåsen.

Vi tycker att det är viktigt att det finns utrymme i verksamheten för både den fria leken och planerad verksamhet. Undervisning sker både spontant och planerat.

Vi på Solbackens förskola strävar efter att tillsammans med barnen skapa en rolig, trygg och lärorik förskola där alla ska känna sig delaktiga. Utifrån sin egen förmåga utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.


Eget utvecklingsområde:

Vi jobbar med goda miljöer/lärmiljöer efter barnens intressen.

Eftersom vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och viktiga i vår verksamhet har vi ett pågående värdegrundsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-17