Målträdet

"Målträdet för förskolan" är ett verktyg som visuellt synliggör arbetet med läroplanen i verksamheten. Ett äppelträd representerar läroplanens olika delar och rubriker.

På Sollidens förskola synliggör pedagogerna barnens lärande med hjälp av det pedagogiska verktyget "Målträdet". 

Målträdet synliggör de mål vi strävar efter i förskolans läroplan. Det sker genom olikfärgade äpplen, medan "görandet" som är kopplat till respektive mål åskådliggörs med löv.

Trädets kronor visar de olika rubrikerna i förskolans läroplan.

Äpplena återger de mål i läroplanen som förskolan strävar mot.

  • Röda äpplen: står för Utveckling och lärande.
  • Gula äpplen: står för Normer och värden
  • Gröna äpplen står för Barns inflytande
"Målträdet"
Äpple Utveckling och lärande
Gult äpple Normer och värden
Grönt äpple Barns inflytande
Sidan uppdaterad 2022-07-05